Türkçe

Günümüzde bilgi teknolojisinin gelişmesi, kentlerde ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda dijital dönüşümler yaşanmasına neden olmuştur. Bilgi teknolojilerinin askeri, sağlık, mimari, kent planlama, kentsel tasarım ve eğitim gibi birçok alanda kullanımı, kentlerde teknoloji ve planlamayı birlikte ele almayı gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında teknolojinin yardımıyla gelişen kentler, sorunlara yenilikçi çözümler bulabilmek için geleneksel yöntemler yerine teknolojinin kullanıldığı yöntemlere geçiş yapmaktadır. Şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine sahip, kişisel verilerin korunabildiği, gerçek ve sanal ortamları etkileşim içine sokan, insan hayatını kolaylaştıran, yüksek algılanabilirliğe sahip, güvenilir ve teknoloji ile uyumlu kentler tasarlamak oldukça önemlidir. Bu noktada, gerçek ve sanal evreni birleştiren, kullanıcıların zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran, güçlü dijital yeniliklere sahip metaverse platformunun kullanımı, toplumlarda yaygınlaşmaktadır. Metaverse platformunun kentlerde kullanımının yaygınlaşması, hem kentin fiziki ve sosyal süreçlerini geliştirmeye hem de bireylerin deneyimlerini kolaylaştırarak toplumsal süreçlere katkıda bulunmalarına yardımcıdır. Araştırmanın amacı, kentlerin dijital dönüşümü ve gelişiminde metaverse teknolojisinin kullanılabileceği alanların belirlenmesi ve bu teknolojinin kentler üzerindeki önemini tartışmaktır. Araştırmada çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayabilen ve metaverse evrenini kullanan ya da kullanmayı hedefleyen öncü kentlere örnekler verilmiştir. Hızla gelişmekte olan metaverse teknolojisinin avantajlarını anlamak, projeler tasarlamak ve karşılaşılabilecek sorunlara çözümler üretebilmek, metaverse teknolojisinin daha yaşanabilir, sürdürülebilir, dirençli ve yönetişim düzeyi yüksek kentler yaratabilmesini destekleyecektir. Bu nedenle araştırma, literatüre katkı sağlaması ve metaverse teknolojisinin kentlerin sosyal, fiziki ve ekonomik gelişimine etkilerinin tartışılması açısından önemlidir.

İngilizce

Today, the development of information technology has led to digital transformations in cities in the economic, social, cultural and political fields. The use of information technologies in many fields such as military, health, architecture, urban planning, urban design and education requires considering technology and planning in cities together. In the information age we live in, cities that develop with the help of technology are switching to methods in which technology is used instead of traditional methods in order to find innovative solutions to problems. It is very important to design cities with transparency and participation principles, where personal data can be protected, which interact with real and virtual environments, facilitate human life, have high perceptibility, are reliable and compatible with technology. At this point, the use of the metaverse platform, which combines the real and virtual universes, eliminates the time and space limits of users, and has powerful digital innovations, is becoming widespread in societies.The widespread use of the Metaverse platform in cities helps both to improve the physical and social processes of the city and to contribute to social processes by facilitating the experiences of individuals. The aim of the research is to determine the areas where metaverse technology can be used in the digital transformation and development of cities and to discuss the importance of this technology on cities. In the research, examples of pioneer cities that can adapt to the innovations of the era and that use or aim to use the metaverse universe are given. Understanding the advantages of the rapidly developing metaverse technology, designing projects and producing solutions to the problems that may be encountered will support the metaverse technology to create more livable, sustainable, resilient and high-governance cities. For this reason, the research is important in terms of contributing to the literature and discussing the effects of metaverse technology on the social, physical and economic development of cities.

Cumleceviri.gen.tr | Türkçe-İngilizce Cümle Çeviri Kullanımı?

Yapılan tüm cümle çevirileri veritabanına kaydedilmektedir. Kaydedilen veriler, herkese açık ve anonim olarak web sitesinde yayınlanır. Bu sebeple yapacağınız çevirilerde kişisel bilgi ve verilerinizin yer almaması gerektiğini hatırlatırız. Kullanıcıların çevirilerinden oluşturulan içeriklerde argo, küfür, cinsellik ve benzeri öğeler bulunabilir. Oluşturulan çeviriler, her yaş ve kesimden insanlar için uygun olamayabileceğinden dolayı, rahatsızlık duyulan hallerde web sitemizin kullanılmamasını öneriyoruz. Kullanıcılarımızın, çeviri yaparak eklemiş olduğu içerikler de, telif hakkı ve ya kişiliğe hakaret ve benzeri öğeler bulunuyorsa, →"İletişim" elektronik posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası

Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır. Google'ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara siteniz ve/veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır. Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir. (Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar www.aboutads.info web adresini ziyaret edebilirler.)